Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 07 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 893
Trước & đúng hạn: 891
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/07/2022 21:54:55)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN KẺ SẶT - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Quách Công Thọ - Bí thư Đảng ủy thị trấn Kẻ Sặt.

Địa chỉ: Số 01 - Đường Âu Cơ - Khu Hạ - Thị trấn Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương.

Điện thoại: 0932208899

Email: vpubndttkesat@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0