CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Kỳ họp tổng kết Hội đồng nhân dân thị trấn Kẻ Sặt nhiệm kỳ 2016 - 2021.
29/04/2021 12:00:00

Ngày 13 tháng 4 năm 2021, HĐND thị trấn Kẻ Sặt tổ chức kỳ họp tổng kết HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021.

   

Tổng số đại biểu HĐND thị trấn Kẻ Sặt được cử tri thị trấn bầu vào ngày 22/5/2016 là 24 đại biểu từ 06 đơn vị bầu cử. Tổng số đại biểu HĐND xã Tráng Liệt cũ là 25 đại biểu. Căn cứ vào nghị quyết số 788/NQQ-UBTVQH14 ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính. Xã Tráng Liệt và thị trấn Kẻ Sặt đã sáp nhập thành thị trấn Kẻ Sặt mới vào ngày 01/12/2019. Khi hợp nhất HĐND thị trấn mới số Đại biểu HĐND là 47 đại biểu.

   Từ đầu nhiệm kỳ HĐND thị trấn và xã Tráng Liệt cũ đã tổ chức 8 kỳ họp thường kỳ. Sau sáp nhập HĐND thị trấn từ ngày 01/12/2019 đến 15/01/2021 đã tổ chức 04 kỳ họp theo luật định.

   Chất lượng các kỳ họp HĐND thị trấn trong nhiệm kỳ được cải tiến, nâng lên, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương ngày càng có trọng tâm, sát với tình hình thực tế, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

   Hiện nay, Thị trấn Kẻ Sặt cùng với cả nước đang tiến hành các bước để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, đại biểu hội đồng nhân dân thị trấn Kẻ Sặt nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được diễn ra vào ngày 23/5/2021.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 471
Trước & đúng hạn: 471
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/02/2024 20:21:29)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN KẺ SẶT - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nhữ Văn Phương - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Kẻ Sặt.

Địa chỉ: Số 01 - Đường Âu Cơ - Khu Hạ - Thị trấn Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương.

Điện thoại: 0988890569

Email: vpubndttkesat@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0